Avatar of Hồ Kim Thu - CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing

Vietnam

Hồ Kim Thu CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing (+84) 932 081 410 619 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh