Avatar of xahongphong

Xã Hồng Phong thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.